Kjære sambygdinger!
Vår felles storstue trenger din støtte.

2020 ble langt fra slik noen av oss hadde sett for seg. Vår felles storstue, Ølen Kulturhus, er nå i en svært vanskelig situasjon og trenger hjelp for å overleve.

Alle inntektene ble borte over natten og ingen av støtteordningene som til nå er kommet er tilpasset vår drift. Kostnadene løper og utfordringene blir større for hver måned som går. I en normal driftssituasjonen er det fra før krevende å drifte storstuen økonomisk, med pandemien på toppen står vi nå i fare for å måtte stenge dørene. 

Ølen Kulturhus er nå helt avhengig av støtte for å overleve. Vi håper du som privat og bedrift ønsker å bidra til at vår felles storstue og samlingspunkt kan drives videre.

Ølen Kulturhus

Hvorfor må vi støtte kulturhuset?

 • Korona pandemien

  Alle inntekter er borte, kostnader løper og kontoen er snart tom og vi aner ikke når det vil komme inntekter igjen som er store nok til å bidra til tapet.

 • Driftes 100% på dugnad

  Alt av arrangement, vedlikehold og utleie utføres på dugnad. Vi snakker flere tusen dugnadstimer hvert år. 

 • Ingen fast driftsstøtte

  Det ytes ikke fast driftsstøtte fra kommune/stat. Alle inntekter er avhengig av styrets innsats og tilfeldig utleie. Vi søker der vi kan gjennom året etter støtte på ulike ordninger, men dette er varierende fra år til år.

 • Økonomi basert på dugnad er utfordrende

  Huset har fast løpende kostnader, som enhver annen bedrift eller husholdning. Disse skal dekkes med kun variable inntekter fra tilfeldig utleie og overskudd, dersom vi klarer det, på egne arrangement. Dette gjelder ikke bare nå, men også under normale forutsetninger.

 • Et aktivt hus for store og små hele året

  Teater, konserter, revy, foredrag, skolearrangement, 17.mai, bursdagsfeiringer, bryllup for å nevne noe. En plass som samler mange personer gjennom året i offentlig og privat regi. Sjekk nøkkeltallene for 2019 her.

 • Store kommende investeringer i bygget

  Over 40 år er gått siden kulturhuset ble bygget. Vedlikehold utføres kontinuerlig etter evne, men nå nærmer det seg større behov som bytte av vinduer, tak, bord- og stoler. Svært kostbare investeringer.

Simple Images

Slik er dagens økonomiske situasjon.

Det har blitt svært utfordrende tider etter situasjonen med korona pandemien. Vi i styret var raskt ute og fikk tatt opp dialog med våre kreditorer og leverandører for å stoppe det vi kan av kostnader. Vi har fått med kreditorer på midlertidige løsninger for å sikre drift inntil august, men det er behov for en dugnad for å sikre videre drift.

Vi håper du som privatperson eller bedrift ønsker å bli med å støtte vårt felles samlingspunkt og storstue nå og i fremtiden.  

0,-
Inntekter

pr måned inntil videre.

0,-
Løpende kostnader

pr måned.

En aktiv og allsidig storstue
Kanksje mer enn du er klar over?
Nøkkeltall for 2019

0

dager med aktivitet

0%

av året

0+

gjester / brukere

0+

arrangement / utleier

Slik kan du støtte som

Bedrift / organisasjon

 • Sponsoravtale
 • Gave
 • Annen støtte

En årlig støtte gjennom en sponsoravtale vil være til stor hjelp. Denne ordningen passer for bedrifter i alle størrelser og beløpet bestemmer dere selvsagt selv. En årlig støtte betyr svært mye for kulturhuset. Eksponering etter avtale. Vi kan sende faktura på den frekvensen som er ønskelig. 

Hva gir en sponsoravtale for din bedrift?
En sponsoravtale vil vise at din bedrift er med å støtter opp om det lokale kulturtilbudet og storstuen vår. Bidraget er med på å sikre at alle som bor her har en møteplass, en arena med aktiviter for store og små, familier, kollegaer og sambygdinger.

Dersom bedriften ønsker det vil den bli profilert som en sponsor på nettsiden, facebook, digitale skjermer på huset mv. Hvor mye ekponering er avhengig av avtalen som inngås. Ta kontakt for å diskutere en slik avtale og mer detaljer.   

En gave skiller seg fra sponsoravtalen på to områder. For det første vil det ikke være fradragsberettighet på samme måte for din bedrift på samme måte som en sponsoravtale med motytelser vil gi. Det er ulempen for deg og din bedrift.

Den store fordelen med en gave for kulturhuset sin del er at dersom vi mottar gaver for 100.000,- eller mer innenfor et kalenderår, så kan vi søke om ekstra 25% i støtte på gavebeløpet hos kulturdepartementet sin Gaveforsterkningsordning. Det betyr at vi kan få 25% på toppen av det vi har mottatt som gaver gjennom året, et ikke utbetydelig beløp for kulturhuset.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bidra med gave eller disktuere forskjellene mellom dette og sponsor.

Det er ikke alle det passer for å bidra med økonomisk støtte. Da kan støtte via produkter og tjenester være et godt alternativ. Her kan være behov for mange ulike typer produkter og tjenester som er behov for ifbm. drift og vedlikehold.

Ta gjerne kontakt for en prat om hva din bedrift kan støtte med av produkter og tjenester.

Slik kan du støtte som

Privatperson

 • Fast trekk
 • Vipps
 • Spleis
 • Annen støtte

Har du mulighet til å støtte oss med et fast trekk pr måned? En enkel løsning for deg og svært kjærkomment bidrag for kulturhuset. Noen kan kankje klare 100 kr pr måned og andre har kanskje mulighet for større beløp, uansett så er alle bidrag like viktige og summen av alle som bidrar betyr svært mye for kulturhuset og videre drift. 

Hvordan komme i gang med fast trekk?
Logg deg på nettbanken din og register en ny betaling på ønsket beløp til vårt kontonummer 3535.20.14239
Avhengig av hvilken bank du har, så finnes det normalt sett et valg om å krysse av eller velge å opprette dette som en fast betaling når du registerer en betaling. 

Eksempel fra SR-Bank sin nettbank:
Eksempel fra Sr-Bank


Vipps er en svært enkel måte å støtte Ølen Kulturhus på. Støtt gjerne flere ganger over tid dersom du har mulighet for det. 

Slik støtter du oss på Vipps
Start VIPPS og gå inn på "Send" og søk frem Ølen Kulturhus under bedrifter eller benytt Vipps nr. #112804.

Takk for din støtte :)

Fra tid til annen kan det være aktuelt å opprette en Spleis, spesielt når det er snakk om veldig konkrete tiltak som må gjøres. Spleis kan også være en god arena å benytte dersom du ønsker å bidra annonymt. 

Aktive spleiser vil linkes til her.

Vi har forståelse for at ikke alle har mulighet for å bidra med økonomisk støtte eller ønsker å bidra på andre måter. Gjennom året et det behov for ulike typer hjelp, både til arrangement og til vedlikehold. Dette er noe vi bruker mye tid på å organisere så om du har mulighet for å bidra på dugnad er du hjertelig velkommen til å melde i fra til oss at du ønsker å bidra. Kontakt oss for å avtale nærmere. 

Spørsmål og svar

Her finner du noen vanlige spørsmål og svar på disse. Ta gjerne kontakt om du har andre spørsmål.

Hovedopppgaver gjennom året:

 • Planlegge / organisere arrangement av ulike typer.
 • Gjennomføre arrangement, både enkle og større tidkrevende.
 • Administrere utleie.
 • Klargjøre for hver enkelt utleie / arrangement.
 • Skaffe personell til teknikk, servering mv. etter behov
 • Vedlikehold innendørs / utendørs
 • Fakturering og økonomi oppfølgning
 • Prioritere og gjennomføre drift og investeringer.
 • Søke om støtte / tilskudd gjennom året.

Ønsker du å være med å bidra? meld i fra til oss eller bli med på facebook gruppen vår.

Kulturhuset har ingen faste inntekter. Inntektene som kommer er fra utleie og evt. overskudd av egne arrangement gjennom året. Overskudd på arrangement er ingen selvfølge, men vi planlegger alltid for minst mulig risiko og alle arrangement budsjetteres i forkant.

Gjennom året er inntektene svært varierende, også fra år til år. Det er utfordrende å drifte et hus på denne størrelsen uten støtte, vi håper derfor mange har lyst og mulighet til å være med å bidra.

Som en vanlig bedrift eller husstand har også kulturhuset faste løpende kostnader. Strøm & varme, internett, renovasjon, regnskap, forsikring, driftsrekvisita, renter og avdrag på lån for å nevne de vanligste postene.

På et snitt gjennom året utgjør dette ca. 50.000 i faste løpende kostnader, som skal dekkes med tilfeldige inntekter.

I tillegg til de faste kostnadene så kommer kostnadene relatert til vedlikehold og nødvendige investeringer.

Har du spørsmål du ønsker svar på? Kontakt Jarle Ljosnes (styreleder)